Servicii Juridice


Împreună cu partenerii noștri oferim servicii juridice specializate în:

- Civil - Contracte, Moşteniri, Proprietate, Prescripţie datorii, Donaţii

- Penal - Plângeri, Infracțiuni, Măsuri preventive, Reabilitare, Eliberare condiţionată

- Familie - Divorţ, Partaj, Încredinţare minori, Căsătorie, Adopţie

- Muncii - Contracte, Litigii, Clauze, Demisie, Salarii, Concedii

- Executare silită – Prescriere, Termene, Procedură, Licitaţii

- Recuperări Creanţe, Datorii, Bănci - Sisteme creditare, Recuperare datorii

- Internet, Publicitate, Media - GDPR, Comerţ electronic, Cryptocurrency, Tranzacții, Emailuri, SPAM

- Codul Rutier – Contravenţii, Amenzi, Suspendare, Reţinere, Accidente, Despăgubiri, Asigurări

- Proprietate Industrială / Intelectuală - Drepturi de autor, Mărci, Invenţii, Desene / Modele industriale

- Societăţi Comerciale - SRL, SA, Administratori, Asociaţi, Părţi Sociale, Acţiuni, CAEN

- PFA, ÎI, AF - Persoană fizică autorizată, Întreprindere Individuală, Asociaţie Familială

- ONG, Asociaţii, Fundaţii - Înfiinţare, Acte necesare, Administrare, Desfiinţare

- Afaceri - Contracte, Administrare, Comisioane, Vânzări, Somaţii plată

- Acte Stare Civilă - Documente necesare, Paşapoarte, Cărţi de identitate

- Insolvenţa, Lichidare Judiciară, Faliment - Răspunderea administratorului

- Poliţe Asigurare, Reasigurare - Răspundere profesională, Imobiliară, Auto

- Finanţare Nerambursabilă - Fonduri europene, Grant-uri

- Achiziţii Publice, Gambling, Health & Pharma Fiscalitate - Impozite, Taxe

- Carte Funciară – OCPI, Cadastru, Întabulare

- Dosare Civile – Proceduri, Taxe de timbru, Acte, Termene, Căi de atac

- Dosare Penale – Proceduri, Urmărire penală, Camera preliminară, Judecata în fond, Căi de atac

- Asigurări / Asistenţă socială – Pensii, Şomaj, Concediu creştere copil

Ați găsit acest articol util?